Wat doe je als werkgever als de wereld zo in beweging is en het er per definitie niet veiliger op wordt? Vanuit goed werkgeverschap zorgen we ervoor dat de medewerkers goed voorbereid zijn op onveilige situaties in het buitenland. In 2019 zijn hiervoor ingrijpende beslissingen genomen.

In samenwerking met andere afdelingen werd het beleid op reizen naar risicovolle gebieden aangescherpt en geactualiseerd. Het vernieuwde beleid werd gepresenteerd aan alle medewerkers en leidinggevenden. De maatregelen zijn niet vrijblijvend.

Een van de onderdelen van het nieuwe beleid is de verplichting van dienstreizigers naar rode reisgebieden om een Hostile Environment Awarness Training (HEAT) te volgen voordat ze op reis mogen. Het doel van deze training is bewustwording van mogelijke dreigingen en persoonlijke veiligheidsrisico’s in een gebied met een verhoogd (oranje reisadvies) of hoog (rood reisadvies) veiligheidsrisico. Daarnaast wordt kennis en vaardigheden opgedaan die nodig zijn voor het omgaan met de veiligheidsrisico’s en plotseling optredende, snel verslechterende veiligheidsomstandigheden.

Het nieuwe beleid resulteerde erin dat 3W in 2019 240 cursisten voor de HEAT heeft verwerkt. Een recordaantal ten opzichte van voorgaande jaren waarin we jaarlijks rond de 80 cursisten hebben gefaciliteerd.