Met de overdracht van taken van de laatste Regional Support Offices (RSO) is het project taakspecialisatie afgerond. Het cluster Lokale Medewerkers is nu het aanspreekpunt voor Chef de Postes en de Operational Managers (OM) voor de administratieve uitvoeringstaken, die vanuit de RSO zijn overgedragen.

‘De wereld is nu bij 3W’ opperde een medewerker van het cluster LM. We zien dit als een kans voor verdere verbetering op het gebied van kwaliteit en klantgerichtheid.

De salarisadministratie voor lokale medewerkers lichten we in dit jaarverslag er graag uit: het is namelijk de omvangrijkste taak die 3W heeft overgenomen van de RSO’s. Samen met drie externe dienstverleners (ADP, TMF en Axiomatic) maken we voor elk land de salarisberekeningen en verrichten we de betalingen. Hoe weet 3W wat precies aan een lokale medewerker moet worden betaald? Dat weten we dankzij de OM-ers die via het Monthly Changes Sheet de maandelijkse wijzigingen op tijd aan 3W/PB/LM doorgeven. 3W werkt met strakke deadlines zodat de maandelijkse wijzigingen tijdig en goed verwerkt worden in de maandelijkse betaalcyclus.

Het is belangrijk dat we ook over de overige diensten en producten van 3W/PB/LM informatie blijven uitwisselen. Net zoals bij de salarisadministratie zijn de digitale formulieren een belangrijk communicatiemiddel met 3W.

Maar we willen niet alleen digitaal met elkaar in verbinding staan. Als een OM-er of CdP van de posten in Nederland is en tijd heeft om langs te komen, dan is deze collega meer dan welkom bij 3W. Neem wel van te voren contact met ons op (via 3W-relatiebeheer@minbuza.nl) zodat we een programma kunnen opstellen en toegang tot het Terminal-Zuid gebouw soepel verloopt.

Om goed samen te werken en de bestaande communicatiekanalen te optimaliseren, zetten we in 2020 ook het gebruik van videoconferenties in. Elkaar op deze manier ontmoeten en spreken, helpt een goede basis te leggen voor het samenwerken en het krijgen van wederzijds begrip. De OM-ers ontvangen hiervoor de uitnodiging, omdat zij bij uitstek het aanspreekpunt van 3W zijn.