De medewerkers Advies verrichten alle activiteiten gericht op het verstrekken van onafhankelijk (juridisch) advies ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming van de directeur 3W.

De zes medewerkers Advies verrichten alle activiteiten gericht op het verstrekken van onafhankelijk (juridisch) advies ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming van PSG, de directeur 3W, de directeur Hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO), de directeur Directie Bedrijfsvoering (DBV), de Chef de Postes en Operational Mangers op de posten.

Wij behandelen bezwaar beroepszaken en verzoeken tot hardheidsclausules, die volgen uit de lokale rechtspositie van lokale medewerkers, de vergoedingenstelsels van de uitgezonden medewerkers en van de rijksambtenaren die in het Caribisch deel van het Koninkrijk werken. Ook behandelen we zaken van de civiele experts en verkiezingswaarnemers. Al deze zaken kennen dus verschillende achtergronden en verschillende regelingen.

Vragen van posten en medewerkers over kwesties die voortvloeien uit de diverse regelingen worden in beginsel beantwoord door de verschillende afdelingen van 3W. De complexere vragen worden door de medewerkers van 3W/Advies behandeld. De medewerkers van de posten kunnen ons ook benaderen als zij advies willen over rechtspositie van het lokale personeel of over toepassing van de Aanvullende CAO Uitzendingen Rijk (ACRU) waarin alles is vastgelegd op het gebied van vergoedingen, huisvesting en reizen bij plaatsing op een post in het buitenland.

3W/Advies houdt zich onder andere bezig met de leef- en werkomstandigheden, de kosten van levensonderhoud op de posten en bijzondere maatregelen voor hoog risico-posten. Voor wat betreft dienstwoningen adviseren wij DBV. Dit betekent dat de medewerkers van 3W/Advies de omstandigheden en ontwikkelingen in binnen- en buitenland, die van invloed kunnen zijn op de arbeidsvoorwaarden van de in het buitenland werkzame uitgezonden medewerkers, monitoren.