Medewerkers van Buitenlandse Zaken (BZ) hebben behoefte aan één ingang voor de BZ-brede digitale dienstverlening. 3W werkt van harte mee aan dit project. Daarvoor wordt samengewerkt met collega’s van alle directies die met de bedrijfsvoeringstaken te maken hebben onder leiding van de Directie Bedrijfsvoering (DBV).

In de eerste fase van dit project is de vormgeving van het dienstverleningsportaal verbeterd.

Alle formulieren zijn onderverdeeld in logische categorieën, ongeacht de afdeling die het product of dienst aanbiedt en zijn op achtergrond voorzien van diverse zoektermen. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat de vindbaarheid sterk is verbeterd.

In de eerste periode na de invoering ontvingen we veel feedback van gebruikers. Naast complimenten werden ook nuttige verbeterpunten aangegeven. Door de betrokkenheid van de gebruikers weten we dat het project zinvol is.

In de volgende fase staan we voor de uitdaging om één centrale producten en dienstencatalogus BZ-breed te realiseren. Het is de bedoeling om deze aan te bieden volgens het principe van klantreizen. Ook gaan we werken aan uniformiteit in de formulieren en transparantie in het vervolgproces, zoals doorlooptijd en stappen die genomen worden.