De afdeling Huisvesting Buitenland van 3W heeft 40-50 projecten lopen in de bestaande Residenties. Dit betreft zogenaamde herinrichtingen die variëren van kleine vervangingen van meubelstukken tot volledige nieuwe inrichtingen van de representatieve ruimtes.

We komen gemiddeld eenmaal per 12 jaar in een Residentie langs om een herinrichting te verzorgen. De inrichtingen zijn daarmee onafhankelijk geworden van de bewoner die het pand immers tijdelijk bewoont.

Hoewel er enkele uitzonderingen zijn, is het ministerie alleen verantwoordelijk voor de inrichting van de representatieve ruimten van een Residentie. De gebruiker van het pand zal doorgaans zelf de privéruimten voor haar of zijn rekening nemen.

In het afgelopen jaar heeft 3W/Huisvesting Buitenland een aantal stappen genomen om het grote aantal projecten in goede banen te (blijven) leiden.

Er wordt altijd uitgegaan van de lokale situatie en de betreffende architect. In recente jaren zijn de verschillende Residenties verdeeld in klassen waarin het niveau van representatie is vastgelegd, zoals bijv. de gebruiksintensiteit. Of dit model zijn langste tijd heeft gehad, zal de nabije toekomst moeten uitwijzen.

Bij de inrichting van een Residentie worden vooral producten gekozen die van Nederlands ontwerp en fabricaat zijn. We willen hiermee het designtalent en productie-knowhow van Nederland tonen. 3W heeft hard gewerkt om alle meubels en interieuronderdelen te digitaliseren zodat de producten op eenvoudige wijze in een ontwerp kunnen worden opgenomen.

3W werkt met vier interieurarchitecten die voor elk ontwerp de leiding hebben over het concept en de materiaalkeuze. Alle uitvoerende werkzaamheden (zoals het uitwerken en het uittekenen van het ontwerp) zijn neergelegd bij een van de externe partijen waar wij mee werken. Deze uitbesteding is in de afgelopen jaren steeds verder doorgevoerd en gestandaardiseerd zodat grotere snelheid maar ook hogere kwaliteit kan worden bereikt.

We stemmen steeds het ontwerp van een nieuwe inrichting af met de gebruikers ervan. Om de communicatie van het ontwerp te verbeteren, streven we er tegenwoordig naar om elk ontwerp in een 3D-versie aan de bewoners te presenteren. In het 3W-ontwerp zijn alle keuzes goed zichtbaar gemaakt. We merken dat dit een stap in de goede richting is.

Met deze stappen dragen wij bij aan de gastvrije ontvangst op de Residenties van de ambassades van Nederland.