Dit is het zesde jaarverslag van 3W en alweer de derde in digitale vorm. In deze editie staan interviews met medewerkers over de ontwikkelingen bij 3W. Dit is in lijn met onze strategie: ‘Digitaal centraal – met ruimte voor een menselijk verhaal’. Wij doen er alles aan zodat de klant zijn zaken snel en gemakkelijk kan regelen. Sinds afgelopen jaar bieden wij onze dienstverlening aan via een openbare website, www.sso3W.nl. Wij streven ernaar om productinformatie op onze website toegankelijk, actueel en logisch vindbaar aan te bieden, zodat u er altijd en overal bij kunt.

We hebben een interessant jaar achter de rug. De ontwikkelingen gaan snel.

In het managementteam bespreken wij regelmatig de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Over het geheel genomen zijn de uitkomsten zeker niet slecht, maar op onderdelen is verbetering noodzakelijk, zoals werkdruk en sociale cohesie.

Met betrekking tot het laatste hopen we dat de verhuizing naar Terminal Zuid dit een stuk beter wordt. Ten aanzien van de werkdruk zijn de verschillende afdelingen en clusters zelf met voorstellen gekomen om dit aan te pakken. Daar ben ik als directeur content over, maar dat neemt niet weg dat de leidinggevenden van 3W ook de vinger aan de pols moeten houden in relatie tot de in het jaarplan 2019 goedgekeurde prioriteiten die we moeten uitvoeren. Met het oog op de uitvoering van deze prioriteiten zoals de intensiveringen postennet en de noodzakelijke ondersteuning van de bedrijfsvoering heeft 3W vorig jaar 9 extra fte’s gekregen.

Ook dit jaar hebben wij weer veel complimenten van Plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG in de rol van eigenaar 3W) voor wat we bereikt hebben ook in termen van innovatie op alle domeinen van de organisatie. Vorig jaar ontvingen wij de prijs voor het beste departementale jaarplan en dit jaar zijn we weer genomineerd. Ook iets om trots op te zijn.

Voor 2019 staat er weer veel op stapel zoals nieuw vergoedingensysteem, nieuwe loonapplicatie, afronding Taakspecialisatie, flinke opgave op huisvestingsgebied Posten, verhuizing naar Terminal Zuid, forse instroom nieuwe medewerkers, klantreis en positionering servicedesk(s), FCO- uitbreiding, doorontwikkeling (Engelstalige) website nieuwe release TEM en Travelpoint. In dit jaarverslag is hierover het nodige opgenomen in de opmaat naar 2019.

We mogen tevreden zijn met wat we allemaal al bereikt hebben, maar tegelijkertijd is er nog veel te doen. Ik heb het volste vertrouwen erin dat we dit weer waarmaken.

Paul Heemskerk
Directeur 3W