Bram Zwarts is Adviseur Bedrijfsvoering binnen het cluster Uitgezonden Medewerkers (3W/PB/UM), met als bijzondere expertise Internationale verhuizingen. Hij vertelt over de samenwerking met Nedvan en ontwikkelingen in de verhuiswereld.

Waarom werkt 3W met een andere verhuisfirma?

Bram: “Om de vier jaar moet het traject van de internationale verhuizingen worden aanbesteed. Sinds 1 april 2017 is er daarom een nieuw verhuisbedrijf waarmee 3W zakendoet. We werken sindsdien samen met Nedvan.”

Een nieuwe samenwerking betekent een gewenningsproces.

Bram: “Ja, voor ons was dit een grote verandering. We kregen te maken met een ander systeem voor verhuizingen en de daarbij behorende opslagprocedure. In 2018 is de gehele overplaatsingsronde door Nedvan verzorgd. Dat was natuurlijk even wennen voor zowel Nedvan als de medewerkers die werden uitgezonden. Vooral over onze regelgeving had de organisatie veel vragen. We hebben uiteraard deze vragen beantwoord en Nedvan heeft de regelgeving verweven in het NMS-systeem dat zij gebruiken. Op deze manier is het voor de verhuisfirma en ambtenaar die verhuist duidelijk waar hij of zij recht op heeft.”

Heeft de verandering ook invloed op de opgeslagen boedel?

Bram: “Veel uitgezonden medewerkers maken gebruik van de regeling waarmee zij verhuisboedel een aantal jaren in opslag mogen houden. Een kleine 6.000 m3 moest worden overgebracht naar locaties van Nedvan. In 2018 hebben de oude leverancier, Harmony Relocations, en Nedvan dit in goed onderling overleg geregeld.”

Hoe is Nedvan georganiseerd?

Bram: “Nedvan is een overkoepelende organisatie waaronder de verhuisfirma’s Gosselin, Team Relocations en De Gruijter vallen. Rijksambtenaren die in het buitenland geplaatst worden of zijn, krijgen een van deze drie firma’s aangewezen voor hun verhuizing. Binnen deze bedrijven zijn verhuiscoördinatoren werkzaam, waarmee rechtstreeks zaken wordt gedaan. De firma’s maken gebruik van een uitgebreid internationaal netwerk, waardoor zij in staat zijn om internationale verhuizingen volgens onze afspraken en regels uit te voeren. Al sinds 2009 maken we gebruik van een door-to-door service, waardoor op de posten in principe geen bemoeienis meer is met een verhuizing. Het volledige logistieke proces wordt dus geregeld door Nedvan met lokale agenten.”

Welke ontwikkelingen hebben invloed op internationale verhuizingen?

Bram: “Politieke en economische ontwikkelingen hebben invloed op internationale verhuizingen en met name op de zeevrachtzendingen. Het is in bepaalde situaties moeilijker om containers vast te leggen en de doorlooptijden van de verscheping adequaat te kunnen volgen. Dit komt onder andere door de aantrekkende economie waardoor schaarste ontstaat, digitalisering van rederijen waardoor serviceafdelingen worden gereorganiseerd (vaak ingekrompen), en schaalvergroting waardoor alleen grote rederijen overblijven die met steeds grotere schepen varen. We hebben gemerkt dat sommige verhuizingen door deze ontwikkelingen langer dan gebruikelijk onderweg zijn.”