Hadewych Dautzenberg, senior-Adviseur Bedrijfsvoering van het cluster Voorlichting, Werving en Training van de afdeling Personeel Buitenland (3W/PB/VWT) vertelt over het belang van het samengestelde overzicht verblijfstatus partner per post.

Wat is het overzicht verblijfstatus partner op de post?

Hadewych: “Vlak voor het uitkomen van het FBS 2019 werd door 3W/PB/VWT de laatste hand gelegd aan de matrix ‘verblijfstatus partner op de post’. Een belangrijk document voor de medewerker die overweegt te reageren op een vacature op een post. In de matrix is in één oogopslag te zien welke samenlevingsvormen er in het gastland erkend, niet erkend en gedoogd worden. Op basis daarvan kan de medewerker besluiten om al dan niet te reageren op een functie en/of om met de betreffende CdP in gesprek te gaan over (on)mogelijkheden voor het verblijf van de partner op de post.  Dit overzicht vloeit voort uit de samenwerking tussen 3W, HDPO en Out There en is gelieerd aan het BZ-speerpunt diversiteit en  inclusiviteit.“

Voor wie is dit belangrijk?

Hadewych: “Met name de medewerker met een relatie van gelijk geslacht heeft extra informatie en hulp nodig bij het besluit om te reageren op een functie in het buitenland. Immers, in het buitenland gelden niet dezelfde normen en waarden met betrekking tot samenlevingsvormen, zoals die in Nederland gehanteerd worden.

Naast de matrix is tevens de procedure ‘Wie doet wat’ uitgewerkt door 3W en gepresenteerd in het MT-regiodirecteuren overleg. Daarin is beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is als er maatwerk noodzakelijk is en hoe het besluitvormingsproces ingericht is. Dat document is een belangrijke leidraad voor medewerker en CdP.”

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

Hadewych: “Met de inzet van alle (plv)CdP’s, waarvoor ik hen heel erkentelijk ben. Het was belangrijk dat zij deze opdracht zelf ter hand hebben genomen. Zij zijn immers degenen die de vragen krijgen van de sollicitant en zij zullen de gesprekken met de autoriteiten moeten voeren. Diplomatie is hier van groot belang. De matrix wordt door 3W beheerd en actueel gehouden in samenwerking met de (plv)CdP’s. In het hele traject is gezamenlijk opgetrokken door 3W, HDPO/AR, DJZ en DPG.”

Waar kunnen de lezers de matrix raadplegen?

Hadewych: “Vanwege het vertrouwelijke karakter van de informatie is de matrix alleen beschikbaar gesteld via het Rijksportaal.“