Producten- en Dienstencatalogus

Bij de indeling is dezelfde indeling gebruikt als in 2015, aangepast voor veranderingen in de Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Zo heette in 2015 de diplomatieke koeriersdienst nog ‘’Internationaal post- en goederenvervoer’’. Transactie uitgaven betreffen (net als in 2015) uitgaven die 3W verricht maar waar 3W als uitvoerder geen invloed heeft op de hoogte van de uitgaven.

Nieuw in 2016 (vanaf april) zijn de uitgaven in de kolom ‘’Caribisch deel van het Koninkrijk’’. Verder waren in 2015 de uitgaven voor specifieke benodigdheden voor kanselarijen nog verantwoord onder de afdeling Huisvesting Buitenland.  Tenslotte betreft het overzicht niet de uitgaven voor het eigen 3W personeel.

tabel

Toelichting

a In Jaarverslag 2015 onder 'Internationaal post- en goederen vervoer.
b Exclusief budgetoverheveling vanuit EZ/RVO/IA.
c Op de hoogte van transactie uitgaven heeft 3W geen invloed, maar voert ze wel uit.
d Uitgaven Caribisch deel van het Koninkrijk vanaf april 2016; uitgaven via P-Direkt aan vakministeries voor heel 2016, inclusief Defensie en Politie. Overige DBZV-vergoedingen via P-Direkt vanaf april 2016 (en exclusief Defensie en Politie).
e Nieuwe dienst vanaf 2016.
f Uitgaven verantwoord onder 11.
g Uitgaven bij opdrachtgever BZ (14.052) zijn inclusief de projectkosten TEM (1.124).

Bronvermelding

De gegevens zijn ontleend aan de financiële administratie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor de uitgaven die direct ten laste van de begroting van andere departementen dan BZ worden gebracht, zijn ontleend aan de gegevens van de jaarverantwoordingen van de diverse leveranciers.

Deze figuur geeft een goed inzicht hoe het totaal aan uitgaven (220 miljoen euro) die gemoeid gaan met 3W diensten verdeeld zijn. De grote verschillen in het soort diensten worden daarmee goed zichtbaar. Ook bij dit overzicht geldt dat de uitgaven voor het eigen personeel van 3W niet zijn meegenomen.

tabel

Betaalgedrag

Het betaalgedrag  geeft weer de mate waarin 3W haar leveranciers (crediteuren) tijdig betaalt. Met ingang van 2016 is de norm voor tijdig (binnen 30 kalenderdagen) betalen voor de Rijksoverheid aangescherpt van 90% naar 95%. De grafiek laat een duidelijk opwaartse trend zien. De laatste zeven maanden van 2016 is de norm van 95% ruimschoots gehaald.

grafiek
Betaalgedrag van 3W aan leveranciers