De medewerkers Advies verrichten alle activiteiten gericht op het verstrekken van onafhankelijk (juridisch) advies ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming van de directeur 3W. Directeur 3W is exclusief bevoegd voor het afdoen van juridische beslisproducten.

Bezwaarschriften

3W/Advies heeft ook in 2016 actief bijgedragen aan de evaluatie van diverse beleidskaders. 3W/Advies heeft in 2016 ongeveer 80 bezwaarschriften in behandeling genomen. Er is in 3 beroepszaken verweer gevoerd bij de bestuursrechter. Voorts is het gehele jaar ondersteuning en advies gegeven bij allerlei besluitenvormingstrajecten van BZ-directies, posten, Regional Support Offices (RSO’s) en vakdepartementen.