Dit artikel hoort bij: 3W Jaarverslag 01

Jaaroverzicht uitgedrukt in geldstromen

Kunstwerk Rijnstraat 8

Financiële verantwoording

In dit jaarverslag geven wij ook inzage in de geldstromen.

Overzicht van uitgaven

Hieronder ziet u een overzicht van de uitgaven van de 3W dienstverlening per geleverde dienst. Het overzicht betreft niet de uitgaven van het eigen 3W personeel.

Geldstromen 3W

Producten en diensten van 3W

De figuur hieronder geeft inzicht over hoe het totaal aan uitgaven (223 miljoen euro) die gemoeid zijn met 3W diensten, verdeeld zijn. De grote verschillen in het soort diensten worden daarmee goed zichtbaar. Ook bij dit overzicht geldt dat de uitgaven voor het eigen personeel van 3W niet zijn meegenomen.

3W uitgaven 2017 naar PDC dienst

Betaalgedrag

Aan het begin van 2017 was het door de overgang op een nieuw administratief systeem, SAP, nog een hele uitdaging de facturen tijdig betaald te krijgen. Vanaf mei 2017 is de tijdige betaling weer op orde.

3W betaalgedrag
Tijdige betaling