Met veel genoegen presenteren wij u ons tweede digitale magazine.

In dit jaarverslag leest u interviews met medewerkers van 3W waarin zij vertellen over de hoogtepunten van het afgelopen jaar en de belangrijkste ontwikkelingen toelichten.

In 2018 bestaat 3W vijf jaar. We hebben al drie keer een organisatiewijziging ondergaan. Paul Heemskerk, de directeur van 3W, vertelt waarom 3W vernieuwing een continu proces is. Het personeel moet mee veranderen en daarom staat ook employability centraal in dit gesprek.

‘Betere managementinformatie leidt tot betere beslissingen’ zegt Ben Hendriksen. Het hoofd van de afdeling Dienstverlening en Relatiemanagement legt uit hoe het verbeteren van de processen en het vastleggen van informatie tot een grotere klanttevredenheid kan leiden.

De afdeling Personeel Buitenland is opnieuw ingedeeld. Christel Jansen, het hoofd van deze afdeling, geeft een toelichting op deze verandering. Daarnaast komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde, zoals papierloos en ‘lean’ werken.

In 2017 sloeg orkaan Irma toe waarvan veel klanten van 3W slachtoffer werden. In een gesprek met Linda Mosselman, Barend Kin en Leontien Zwakhalen wordt duidelijk dat een dergelijke ramp invloed heeft op het werk van onze medewerkers.

Jos Mandema is hoofd van de afdeling Huisvesting Buitenland. Afgelopen jaar heeft hij zich gericht op het professionaliseren en verbreden van de dienstverlening. Jos slaagt hierin door het verbeteren van de digitale ondersteuning en informatievoorziening. 

Met taakspecialisatie verdwijnen de regionale serviceorganisaties als dienstverlener van de ambassades waarbij bepaalde taken door 3W worden overgenomen. Lisette Hurkmans en Monique van der Welie vertellen hoe 3W zich hierop voorbereidt.

Marcel Willemsen en Jos Drenkelford zijn de projectmanagers van Travel and Expense Management (TEM 3W): zij lichten de ontwikkelingen van de reisapplicatie toe.

Tot slot vertelt Sonja Kuip, clusterhoofd van Voorlichting, Werving en Training, over de nieuwe regeling voor uitzendingen van civiele missies en verkiezingswaarneming en het zorgprotocol.

In een jaarverslag mogen kengetallen, resultaten en een overzicht aan geldstromen niet ontbreken. Bekijk onze grafieken, diagrammen en toelichtingen over het jaar 2017.

Wij wensen u veel leesplezier.