Een plaatsing in het buitenland betekent dat je als uitgezonden collega of als lokale collega te maken krijgt met net iets andere arbeidsvoorwaarden, voorzieningen of vergoedingen. Deze zijn vastgelegd in verschillende regelgeving en beleid. Voor collega’s die uitgezonden worden naar een diplomatieke vertegenwoordiging (post) is de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU) van toepassing. Collega’s in het Caribische deel van Nederland krijgen te maken met het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK) of het Voorzieningenstelsel Buitenlandtoelagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA). Lokale collega’s die werkzaam zijn op een post hebben eigen arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de Rechtspositieregeling Lokale Werknemers (RLW 2020) en per land nog in een postuitwerking (PUW). De CAO Civiele Experts en Verkiezingswaarnemers (CEV) is van toepassing voor civiele experts of verkiezingswaarnemers die worden uitgezonden.

Binnen 3W geeft het cluster 3W Advies onafhankelijk (juridisch) advies over de regelgeving aan collega’s op uitzending in het buitenland en aan de collega’s van 3W/PB/UM en 3W/PB/LM. Ook ondersteunt 3W Advies beleidsdirecties binnen BZ bij het aanscherpen van regelgeving en beleid.

Zo focust Yvonne Hoet, senior adviseur Bedrijfsvoering zich met haar adviestaken op uitgezonden collega’s op een post. Karen Doppenberg, senior adviseur Bedrijfsvoering en jurist geeft juridisch advies aan en over lokale collega’s op de post. Samen met andere collega’s van 3W Advies en de beleidsdirecties van BZ zorgen zij er onder andere voor dat regelgeving en beleid actueel blijven. Het cluster bestaat inmiddels uit zes collega’s, allen met een verschillend en divers takenpakket, maar wel met een gelijke verdeling tussen uitgezonden en lokaal personeel.

''Collega’s stellen vragen over de regelgeving gedurende alle stadia van een plaatsing, vanaf de voorbereidingsfase tot en met de terugkeer naar Nederland''

De juridische ruggengraat van 3W

3W Advies is sinds de oprichting van 3W in 2013 vast onderdeel van de directie 3W. Het heeft als stafbureau een zogeheten derdelijns functie en om die reden beperkt klantcontact. Het eerste klantcontact met collega’s in het buitenland verloopt, naast met het front office BZelf Team, voornamelijk via de clusters ‘Uitgezonden Medewerkers’ en ‘Lokale Medewerkers’ van 3W. 3W Advies komt pas in beeld bij bijzondere en complexe situaties waarin de bestaande regelgeving niet of niet naar redelijkheid voorziet, niet geheel duidelijk is en/of collega’s een beroep doen op een hardheidsclausule of bezwaar maken. ’Binnen ons cluster houden we elkaar goed op de hoogte van de casussen die zich voordoen, omdat we onze rollen en taken hebben verdeeld op basis van de verschillende regelgeving’, vertelt Karen. ‘Collega’s stellen vragen over de regelgeving gedurende alle stadia van een plaatsing, vanaf de voorbereidingsfase tot en met  de terugkeer naar Nederland’, geeft Yvonne aan.

Moderniseren van de arbeidsvoorwaarden voor lokaal personeel

In 2023 werd het project ‘Modernisering Arbeidsvoorwaarden Lokaal Personeel (MALP)’ vanuit de directie HDPO gestart. 3W Advies neemt deel aan het projectteam. ‘MALP heeft als doel om het arbeidsvoorwaardenpakket van lokale collega’s passend te maken op de huidige tijdsgeest’, vertelt Karen.

Yvonne en Karen
Yvonne Hoet en Karen Doppenberg

''Bij 3W Advies kijken we nauwlettend naar wat nodig is voor collega’s die geconfronteerd worden met een crisis.''

In tijden van crisis

3W Advies speelt ook een belangrijke ondersteunende rol tijdens crisissen. Zo was het cluster intensief betrokken bij collega’s op de posten in Oekraïne, Israël, de Palestijnse gebieden, Soedan en Rusland. Maar ook bij collega’s op posten met een nasleep van eerdere crisissen zoals in Afghanistan en Mali. ‘Bij 3W Advies kijken we nauwlettend naar wat nodig is voor collega’s die geconfronteerd worden met een crisis. We informeren hen proactief over een mogelijk afschalen van een post en welke impact dat heeft op de eventuele extra voorzieningen en vergoedingen. We werken daarbij veel met checklists. Dat werkt erg prettig’, vertelt Yvonne.

''Werken bij het cluster Advies is nooit saai. Geen dag is hetzelfde. ’s Ochtends weet ik vaak niet wat ik ’s middags kan verwachten''

Een vooruitblik naar 2024

‘Werken bij het cluster Advies is nooit saai. Geen dag is hetzelfde. ’s Ochtends weet ik vaak niet wat ik ’s middags kan verwachten‘, vertelt Yvonne. Toch zijn er voor het cluster in 2024 wel wat plannen in het vooruitzicht. Zo wordt in 2024 een begin gemaakt om de ACRU te herzien. De actualisering van het VUBZK is al enige tijd ‘in progress’. 3W Advies leest hierop mee en vult aan. ‘We willen regelgeving waarmee we onze collega’s kunnen helpen en ondersteunen. We proberen daarom zoveel mogelijk aan te sluiten op trends en ontwikkelingen in de maatschappij’, geeft Yvonne aan.