Achter de dienstverlening van 3W schuilt een verhaal van toewijding, vastberadenheid en vooral betrokken collega’s. Gedurende de afgelopen tien jaar hebben enkele collega’s binnen 3W vanaf het allereerste uur deelgenomen aan de reis van 3W. De toewijding en voortdurende inzet van deze pioniers hebben ertoe geleid dat 3W is uitgegroeid tot een stabiele, professionele en aangename werkomgeving. In dit artikel delen collega’s die vanaf het begin hebben bijgedragen aan de essentie van 3W hun ervaringen.

Brian van Ewijk – Business Analist

Ik ben sinds de kwartiermakers organisatie van 3W als Business Analist betrokken bij 3W. 3W heeft al vanaf het begin een duidelijke en belangrijke rol voor digitalisering van de dienstverlening. Dat was 10 jaar geleden zo en dat is nog steeds het geval. Na al die jaren ben ik nog steeds actief als Business Analist.

De vrijheid die ik krijg van het Management Team (MT) om dingen op te pakken en te innoveren binnen 3W spreekt mij erg aan. Het MT heeft veel vertrouwen in de collega's. Fouten maken mag en niet alles hoeft helemaal vooraf te zijn afgestemd. Binnen 3W mag je jezelf zijn. Het MT is onderdeel van de werkvloer en zit niet in een ivoren toren.

De vervanging van het oude vergoedingensysteem voor een nieuw systeem was een heel leuk project. Hierbij was veel verschillende kennis van diverse 3W collega’s nodig. Tijdens dit project kwam dit allemaal bij elkaar.

Hadewych Dautzenberg – Clusterhoofd VWT

Als coördinator Bureau Partners en Kinderen ben ik overgekomen vanuit HDPO. Vanaf het eerste uur heb ik mogen meedenken met de kwartiermakers. De eerste jaren bij 3W investeerde ik in de expertise van partnerdossiers, onderwijs en cursussen en trainingen. Ergens in 2015 werd ik gevraagd om naast deze taken ook functioneel leidinggevende voor het Caribisch Team te worden. Dat was een uitdaging waar ik nog niet helemaal klaar voor was. Ik heb deze opdracht dan ook teruggegeven aan het MT.

Na een interne reorganisatie bij het cluster Voorlichting, Werving en Training (VWT) en vertrek van de leidinggevende van dat cluster, heb ik gesolliciteerd op deze functie. Het was inmiddels 2019 en ik durfde het wel aan. Daarnaast had ik behoefte aan iets nieuws. Nieuwe kennis over een boeiende doelgroep die wij uitzenden, de civiel experts en verkiezingswaarnemers. 

Wat mij motiveert om bij 3W te blijven werken is de rijksbrede rol en daardoor verder te kijken dan mijn BZ-neus lang is. Maar ook de kans en mogelijkheden om mij te blijven ontwikkelen en te blijven leren.

Ik ben vooral trots op mijn team, stuk voor stuk professionals die met elkaar resultaten behalen en zelfredzaam zijn. Ik mag ze enthousiasmeren en begeleiden waar gewenst. Maar ook over onze diensten zoals de Interdepartementale Attaché Cursus, de Professionele Ontwikkeling Partner en Partner Plaza.

3W heeft zich ontwikkeld van een SSO waar in het begin de teugels heel strak werden aangetrokken (eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, digitaal) naar een organisatie met menselijke maat (Click, Call, Face). Af en toe mogen de teugels ook weer wat strakker getrokken worden. De mensen verwachten veel van onze dienstverlening, maar er mag soms ook wat meer worden ingezet op eigen verantwoordelijkheid en eigen keuze van de collega en partner.

De mooiste waarde die ik bij de 3W-ers zie is dat het stuk voor stuk betrokken mensen zijn, die zich in de “klant” verplaatsen. Dat maakt 3W bijzonder.

Mike Camminga - Financieel Adviseur

Ik ben begonnen als budgetadministrateur bij 3W/CU, toen nog samen met Directie Huisvesting en Facilitair (DHF), maar later na het zelfstandig worden van DHF werd het 3W/CI. Sinds eind 2019 ben ik Financieel Adviseur.

De onderlinge sfeer bij 3W motiveert mij. Ondanks de drukte is er altijd tijd voor een leuk gesprek. Zo houden we bijvoorbeeld met een aantal collega’s (de zeer vroege vogels) op maandagochtend de ‘Keek op de Week’, waar we onder het genot van een kopje koffie bijpraten en de week starten.

Ik ben er vooral trots op dat we met ons team allerlei veranderingen en uitdagingen hebben getrotseerd en daar (nog) sterker uit zijn gekomen. Echt teamwork! 3W is in 10 jaar tijd zeer professioneel geworden is. Klantgericht, collegiaal en zeer oplossingsgericht!

Annemarie Ralan – Adviseur Bedrijfsvoering LM

Ik herinner mij nog goed dat Paul Heemskerk, directeur 3W druk bezig was met de oprichting van 3W en zijn enthousiasme was aanstekelijk. Mijn functie bij HDPO/IC/CU werd overgeheveld naar 3W en ik kreeg daardoor een nieuwe werkvloer met veel nieuwe collega’s en een nieuwe leidinggevende.

Een van de taken die ik heb meegenomen naar 3W, was de verrekening van de loonkosten van lokaal personeel bij de vakdepartementen. Voor mijn nieuwe leidinggevende was dit onbekend terrein. In deze periode heb ik samen met mijn leidinggevende het verrekenmodel vereenvoudigd. 

Na 3W/IC/CU ben ik overgegaan naar 3W/PB/LM en zijn we in 2017 gestart met het overnemen van de salarisadministratie van de RSO’s. Ondertussen zijn we met het volgende project gestart en we blijven in beweging om onze service te verbeteren. De uitdaging blijft, waardoor ik graag nog jaren bij 3W/PB/LM wil blijven werken (hopelijk tot mijn pensioen).

Francis Koijen-Blijswijk – Adviseur Bedrijfsvoering LM

10 jaar 3W, wat gaat de tijd toch snel! Ik werk nog steeds met veel plezier bij de afdeling Lokale Medewerkers (LM) als Adviseur Bedrijfsvoering.

De uitdagingen in het werk en de samenwerking met de collega’s om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en te verbeteren vind ik nog steeds erg leuk.

10 jaar geleden begonnen we bij de afdeling LM met twaalf collega’s. Inmiddels zijn dat er 32. Dat zegt veel over onze verschillende werkzaamheden en uitdagingen. Ik ben trots op de digitaliserings- en procesverbeteringen die we hebben gedaan om lonen van lokale medewerkers vast te stellen. 10 jaar geleden deden we dit nog handmatig, maar inmiddels werken we al zeven jaar met een digitaal systeem om data op te vragen bij de posten.

Ik heb 3W zien ontwikkelen naar een professionele organisatie waarin veel is veranderd in processen en grote stappen zijn gemaakt naar digitalisering en centralisering van de uitvoering. Met als belangrijkste waardes samenwerken, klantgericht en oog voor de mensen die de uitvoering doen!

Carella Spiegel - Medewerker 3W/IM

Bij de oprichting van 3W ben ik begonnen op het secretariaat als managementondersteuner. Al snel maakte ik de overstap naar de afdeling Informatiemanagement (3W/IM) omdat die afdeling mij meer uitdaging gaf. Deze afdeling is volop in beweging en daardoor nooit saai.

Ik ben trots dat wij bij IM de aanmeld- en afmeldprocedure voor nieuwe 3W medewerkers hebben ontwikkeld. Ook het dienststempelproces hebben wij behoorlijk veranderd en klantvriendelijker gemaakt.

Ik vind het belangrijk dat we elkaar met respect blijven behandelen en daarbij ook blijven openstaan voor andere meningen.

Inge Heilbron – Adviseur Bedrijfsvoering UM

Zit ik al meer dan 10 jaar bij 3W? De tijd is zo snel gegaan. In het begin was het even wennen om ontkoppeld te worden van HDPO en een nieuwe directie op te starten. Als ik terugkijk dan kan ik zeggen dat het geen moment saai is geweest en dat we zijn blijven ontwikkelen.

Binnen 3W lopen er veel mooie projecten zoals de klantreis, Flamingo en de daarbij behorende robotisering. 3W doet veel om de klant zo goed mogelijk te begeleiden tijdens hun overplaatsing.

3W heeft mij ook de gelegenheid gegeven om bij het Caribisch Team mee te draaien, tot twee keer toe heb ik daar mogen werken. Een ontzettend leuke ervaring en heb daardoor de collega’s ook beter leren kennen.

In de afgelopen 10 jaar is er ook veel gebeurd zoals de coronapandemie en de lockdowns. Opeens werkten we allemaal vanuit huis. Dit werd goed door het MT 3W opgepakt. Ik kan zeggen dat ik nog niet uitgeleerd en uitgekeken ben bij 3W!

Collega's van het eerste uur
Francis Koijen-Blijswijk, Carella Spiegel, Yvonne Hoet, Anish Dwarka, Jan Willem van Capelleveen, Annemarie Ralan, Inge Heilbron, Victor Mataheru. Mike Camminga, Hadewych Dautzenberg

Jan Willem van Capelleveen – Clusterhoofd Consulair Dienstencentrum

In 2013 was 3W opzoek naar een contentbeheerder die goed op de hoogte was van de producten en diensten van deze net opgerichte directie. Voor mij was dat een schot in de roos, omdat ik in die periode een HBO studie over online communicatie volgde. Bovendien was ik bekend met de dienstverlening van 3W vanwege mijn jarenlange postervaring.

In eerste instantie hield ik mij bezig met de content op het Rijksportaal en schreef ik interne en externe nieuwsbrieven. Een mijlpaal was het eerste jaarverslag, toen nog in drukvorm. Ik ben er trots op dat onze jaarverslagen en nieuwbrieven voorbeelden werden voor andere directieonderdelen binnen BZ.

Voor mij was het hoogtepunt de ontwikkeling van de website van 3W, www.sso3w.nl. Ik genoot veel vrijheid in dit proces en kon mijn kennis, ervaring en inzichten volledig benutten. De website betekende een grote slag in de professionalisering van 3W.

3W is een unieke organisatie die continue in beweging is. De fijne werksfeer straalt ook af op potentiële nieuwe medewerkers. Bij 3W wil je komen en blijven werken.

Victor Mataheru - Senior Adviseur Bedrijfsvoering Advies

In de zomer van 2013 ben ik begonnen bij 3W Advies. Ik hield me toen alleen bezig met de arbeidsvoorwaarden voor lokaal personeel. Dat is nog steeds het grootste deel van mijn werk, maar inmiddels houd ik me, samen met mijn collega’s, ook met de uitzendregelingen voor het Caribisch gebied en de civiele experts/verkiezingswaarnemers bezig. Al die verschillende onderwerpen houden het interessant, ook na 10  jaar nog. En nog belangrijker: het is goed samenwerken met de mensen hier, bereid om de schouders er even onder te zetten om iets te bereiken. 

Het meest intensieve dat ik heb meegemaakt was het vervangen van alle BZ-regelingen, waaronder ongeveer 100 postuitwerkingen, eind 2019 omdat de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren die regelingen op 1 januari 2020 liet vervallen. Dat was enorme en taaie klus die we gezamenlijk met HDPO hebben aangepakt én afgerond.

3W is gegroeid van een relatief anonieme club die door de buitenwereld met enig argwaan werd bekeken, naar een gerenommeerde shared service organisatie waar de hele Rijksoverheid gebruik van kan maken en dat ook grif doet. Daar mogen we met z’n allen volgens mij  trots op zijn en het is mooi om daar al een hele tijd onderdeel van uit te maken. 

Yvonne Hoet – Adviseur Bedrijfsvoering Advies

In 2013 ben ik overgegaan naar 3W. In de jaren ervoor ben ik op sommige onderdelen betrokken geweest bij de overgang van HDPO naar 3W. Ik weet nog dat ik destijds sceptisch was en mijn zorgen had geuit bij beoogd directeur 3W. Ik was bang dat wij weinig diepgang zouden krijgen in ons werk. Gelukkig was dit niet zo en bleven wij alle ruimte houden om zelf invulling te geven aan de inhoud van onze functie.

Binnen 3W heb ik altijd heel fijne collega’s gehad. Met sommigen heb ik zelfs een warme vriendschap opgebouwd. Ook de huidige collega’s geven mij de spirit om met plezier door te werken totdat ik met vervroegd pensioen ga ergens in 2026. Verder is het werk nooit saai, heb ik contact met heel veel collega’s binnen en buiten BZ en met de uitgezonden collega’s. Wat mij ook motiveert is dat ik aan nieuwe collega’s en soms ‘oudgedienden’ mijn in al die jaren opgebouwde kennis kan doorgeven.

Het meest trots ben ik op mijn bijdrage aan het ontwikkelen van het huidige VDBS, het systeem dat de buitenlandvergoedingen berekent en betaalbaar stelt. Vanaf de aanbesteding ben ik al hierbij betrokken geweest. Tot uiteindelijk het maken van een werkinstructie voor het draaien van de zogenaamde run.

Het valt mij op dat 3W steeds professioneler wordt. De collega’s staan altijd open voor vernieuwingen en verbeteringen. Verder heeft 3W zich steeds meer ontpopt als een veilige werkomgeving. Iedereen kan zichzelf zijn.

Anish Dwarka – Functioneel Beheerder IM

Ik ben in februari 2013 begonnen bij BZ. In eerste instantie ingehuurd als Functioneel Beheerder ter vervanging van een collega. Na de oprichting van 3W kwamen er diverse applicaties bij die beheerd moesten worden door 3W-IM, zoals SSP en TEM (voormalig Travelpoint). Als gevolg hiervan kwam er veel werk naar 3W-IM en werd ik gevraagd om indienst te komen.

In juli 2017 ben ik in dienst gekomen als Rijksambtenaar en momenteel houd ik me bezig met de grotere projecten binnen 3W. Door de diversiteit, de uitdaging en het feit dat iedere werkdag anders is, blijf ik gemotiveerd en alert.

Sinds vorig jaar ben ik met collega’s van het CDC bezig geweest met het digitaliseren / optimaliseren van de werkprocessen. Waar voorheen gebruik werd gemaakt van Excel sheets/mailen/handmatig werk hebben we nu procesinrichtingen met workflows, statusovergangen, notificaties, controlemechanismen en meer. Hiermee wordt het werkproces voor het CDC inzichtelijker, eenvoudiger en vooral gebruikersvriendelijker.

In het begin van 3W werd er gezocht naar handvatten om managementinformatie te verkrijgen. Hiervoor maakte ik destijds handmatig maandrapportages in Excel (momentopname). In de loop der jaren is er een groei geweest waarbij bijna alle grotere, binnen 3W, gebruikte applicaties ontsloten zijn via MI. Door deze ontsluiting werd het mogelijk om bijna realtime management informatie geautomatiseerd te verkrijgen via dashboards.
Respect voor elkaar, gewaardeerd worden voor wat je doet voor 3W, gezelligheid van de 3W collega’s vind ik bij 3W passen.