Met genoegen presenteren wij alweer het tiende jaarverslag van 3W. Dit verslag biedt op hoofdlijnen een overzicht van onze prestaties, uitdagingen en plannen van het afgelopen jaar, 2023. Van lancering van het reis-en declaratiesysteem Travelpoint, onze ondersteuning voor iedereen voor, tijdens en na hun uitzending, van lokaal tot uitgezonden, verbeteringen in het plaatsingsproces, tot de advisering aan collega's in het buitenland over arbeidsvoorwaarden en regelgeving. Maar er gebeurt veel meer in de volle breedte bij 3W! Daar zijn alle collega’s bij 3W dagelijks mee bezig.

Dit jaarverslag laat ook de “blik van buiten” zien. Zo werpt Het Diensten Centrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) een blik op onze dienstverlening, waarin overeenkomsten en verschillen met 3W worden belicht.

Paul Heemskerk
Paul Heemskerk

10 jaar 3W

Ter ere van ons tienjarig bestaan, blikt dit jaarverslag niet alleen terug op 2023, maar ook op het afgelopen decennium. In het artikel '10 jaar 3W!' delen collega's die vanaf het begin betrokken zijn geweest bij 3W hun ervaringen. We kijken met voldoening terug op wat we hebben bereikt in 2023 en de afgelopen tien jaar. In 2024 blijven we deze positieve lijn volgen door ons blijvend in te zetten voor alle collega’s zowel nationaal als internationaal.

Veel dank aan alle 3W collega’s. Hun toewijding en inzet hebben geleid tot belangrijke mijlpalen en daar zijn we trots op.

Paul Heemskerk

Directeur 3W