Ruim 800 tot 900 defensiewerkers en hun gezinsleden vertrekken jaarlijks naar het buitenland om zich in te zetten voor Nederland. Het Diensten Centrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) levert ondersteunende diensten aan deze militairen. Net als 3W helpen zij collega’s en hun partners en andere gezinsleden bij de oriëntatie en voorbereiding op een plaatsing in het buitenland, tijdens de uitzending en bij de terugkeer naar Nederland. In sommige opzichten lijkt de ondersteuning op die van 3W, maar er zijn ook verschillen.

Kapitein Ter Zee Han van Bussel, Commandant DCIOD, vertelt hoe defensiemedewerkers tijdens het buitenlandavontuur door DCIOD worden ondersteund en hoe er met 3W wordt samengewerkt. ‘DCIOD biedt soortgelijke dienstverlening als 3W aan. ‘We begeleiden collega’s voor en tijdens hun plaatsing in het buitenland. Van het begin tot het eind’.

Han van Bussel
Han van Bussel

''Graag zou ik zoveel mogelijk gelijk willen trekken tussen DCIOD en 3W, zodat we appels met appels kunnen vergelijken.''

Ondersteuning voor defensiemedewerkers

De diensten van DCIOD zijn niet alleen gericht op Nederlandse militairen die worden uitgezonden naar internationale plaatsingen. Gezinsleden beslissen vaak mee over een plaatsing naar het buitenland. Vaak is een plaatsing voor hen ook het eerste contactmoment met Defensie. ‘We zien onszelf dan ook als het visitekaartje van Defensie voor deze gezinsleden. En de gezinsleden zijn onze ambassadeurs’, vertelt Han.

DCIOD biedt verschillende vormen van ondersteuning, waaronder P&O-zaken, het boeken van vliegtickets, het begeleiden van verhuizingen, het opstarten van de buitenlandtoelage en de voorlichting. ‘In de voorbereiding op een uitzending gaat het vaak over heel praktische zaken als; hoe je een auto koopt in het buitenland, welke woning je kan huren, onderwijs en scholing en welke verzekeringen je dient af te sluiten’. Tijdens de plaatsing in het buitenland gaat het vaak heel soepel en wordt er weinig ondersteuning vanuit DCIOD gevraagd. Na de plaatsing ondersteunt DCIOD weer bij de terugkeer naar Nederland. Han is enthousiast over hoe 3W collega’s voorlicht op een plaatsing in het buitenland. ‘3W doet dat anders dan DCIOD. Onlangs heb ik de voorlichters bij DCIOD gevraagd om de voorlichtingsgesprekken te beperken tot maximaal twee uur en de defensiemedewerkers die naar het buitenland gaan wat huiswerk mee te geven op de onderwerpen huisvesting, scholing kinderen en cultuur’. De voorlichting bij DCIOD gaat erg diep en vraagt veel maatwerk. ‘De ‘O’ van DCIOD staat niet voor ontzorgen, maar voor ondersteunen. Als we door deze DCIOD ondersteuning de medewerker ook ontzorgen is dat mooie bijvangst’. DCIOD is bij hun ondersteuning net als 3W sterk afhankelijk van interne en externe ketenpartners als de Belastingdienst of de RDW.

Samen optrekken

Han is als commandant van de eenheid verantwoordelijk voor het uitzetten van de grote strategische lijnen binnen DCIOD. Hij kijkt daarbij ook graag naar 3W. ‘Graag zou ik zoveel mogelijk gelijk willen trekken tussen DCIOD en 3W, zodat we appels met appels kunnen vergelijken’. Han beseft zich goed dat de uitgezonden collega’s binnen de krijgsmacht andere behoeftes hebben dan bij 3W. ‘Bij defensie zijn we gewend om in hechte vaste teams te werken. Hierdoor hebben onze mensen veel behoefte aan persoonlijk contact en dat persoonlijke contact vinden wij vanuit Defensie ook erg belangrijk’.

Voorlichtingsinformatie over plaatsingen in het buitenland en de ondersteuning hiervan biedt DCIOD nu aan op hun intranet en tijdens de jaarlijkse Oriëntatiedag. Op het Defensie intranet is deze informatie alleen zichtbaar voor de defensiemedewerker. ‘We merken bij DCIOD dat juist gezinsleden graag goed op de hoogte zijn van de processtappen en het type ondersteuning’. 3W biedt deze informatie wel openbaar aan via www.sso3w.nl . DCIOD gaat de komende periode stappen zetten om deze informatie ook openbaar aan te bieden.

De plannen van DCIOD in 2024

Net als 3W is DCIOD continu bezig met het verbeteren van haar dienstverlening. ‘3W is goed met de tijd meegegaan op het gebied van regelgeving. In 2024 willen we de regelgeving voor plaatsingen zoveel mogelijk gelijktrekken’. Dit voorkomt ongelijke situaties bij plaatsingen van defensiemedewerkers vanuit DCIOD en vanuit 3W als men als Defensie Attachee gaat werken op een post. In april zet DCIOD een eerste stap om informatie over hun dienstverlening en regelgeving openbaar voor gezinsleden aan te bieden. Ze gaan hiervoor een informatiepunt inrichten.

Anders dan 3W heeft DCIOD in 2023 een pilot gedraaid om onderwijskosten direct via DCIOD te vergoeden. Dat is goed bevallen. In 2024 wordt deze ondersteuning dan ook voor Europa aangeboden en in 2025 is het idee om dat wereldwijd te gaan doen. Han ziet wel graag dat DCIOD net als 3W een persoonlijk ontwikkelingsbudget voor partners en andere gezinsleden introduceert. ‘Hier heeft DCIOD zich al eerder hard voor gemaakt en dat zal in 2024 ook weer een speerpunt voor ons zijn.’

Han vindt het belangrijk om kennis te blijven uitwisselen tussen 3W en DCIOD en het elkaar goed op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen. Er wordt in zijn ogen al goed onderling samengewerkt tussen een aantal clusters. Om die samenwerking nog meer te bevorderen organiseren 3W en DCIOD in 2024 een samenwerkings- of ontmoetingsdag.