In 2022 hebben we ons gericht op het afmaken van de speerpunten uit ons jaarplan en het Mid-Term Review (MTR) van 2021. Het was een uitdaging om deze projecten naast het vele reguliere werk te realiseren, maar met inzet en toewijding van alle afdelingen binnen 3W is het gelukt.

Paul Heemskerk 1-1569
Paul Heemskerk, directeur 3W

In het afgelopen jaar hebben we veel bereikt. Zo liggen we op schema bij majeure projecten, zoals de vervanging van Travel & Expense Management (TEM) door Travelpoint, de ontwikkeling en implementatie van Global Personnel System (GPS) als nieuw HR-systeem voor lokaal personeel, en de wereldwijde aanbesteding externe dienstverleners (EDV’s) salarisadministratie lokaal personeel en internationale verhuizingen. Daarnaast hebben we gewerkt aan andere projecten zoals het afsprakensysteem bij Consulair Dienstencentrum (CDC), Planon naar de Cloud en de modernisering van arbeidsvoorwaarden voor lokale medewerkers.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) blijft een prioriteit voor 3W, aangezien we een van de grootste verwerkers van P-gegevens zijn. Ik ben daarbij erg trots dat Auditdienst Rijk (ADR) in het Rijksbrede onderzoek naar AVG, 3W als best practice heeft genoemd. Gezien de grote belangen die spelen is dit een prestatie waar we met recht trots op mogen zijn!

In 2022 hebben we onze I-visie verder gefinetuned, getoetst en toegepast in de praktijk. Het is onze rode draad en houvast bij het implementeren van nieuwe projecten. Ook hebben we ons gericht op verdere optimalisatie van processen binnen en tussen afdelingen en clusters. Dit alles om onze dienstverlening te blijven verbeteren en te voldoen aan de hoge standaarden die we onszelf hebben gesteld. Deze ontwikkelingen willen we tevens breder adopteren binnen HDBV, zodat andere dienstonderdelen hun voordeel daarmee kunnen doen.

Ook bij 3W zien we dat de toenemende crises en dreigingen in de wereld vragen om meer maatwerk. Door standaardprocessen zoals overplaatsingen te stroomlijnen, en standaardaanvragen te automatiseren, maken we capaciteit vrij voor persoonlijke ondersteuning. In het artikel over Flamingo en BZelf-team lees je hoe we onze dienstverlening continue verbeteren en daarbij altijd het belang en de behoeften van onze collega’s voorop stellen.

We hebben nieuwe manieren gezocht om de sociale cohesie te behouden en zien elkaar weer regelmatig op kantoor. Hybride werken is voor ons de toekomst. Het stelt ons in staat om grenzeloos samen te werken met posten, directies en andere departementen en om voor een betere werk-privé balans te zorgen. Door de extra toegewezen fte’s kunnen we de werkdruk op een aanvaardbaar niveau houden en onze collega’s nog meer werkplezier bieden.

3W draagt actief bij aan de verdere ontwikkelingen met betrekking tot klantenreizen, BZelf, en de “visie op de bedrijfsvoering” van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) en de bedrijfsvoeringsdirecties. Het BZ-brede P-beleid met betrekking tot in-door-en uitstroom krijgt een belangrijke plaats binnen 3W. Zo heeft 3W hiervoor een geactualiseerd strategisch personeelsplan (SPP) opgesteld, dat eveneens bouwstenen biedt voor de nog op te stellen HDBV-brede P-instrumenten. 3W blijft actief bijdragen aan de verdere ontwikkeling en doorontwikkeling van de HDBV-kolom.

We zijn trots op wat we hebben bereikt in 2022 en zullen deze positieve lijn in 2023 voortzetten. We blijven ons inzetten voor onze collega's op de posten, in Den Haag en Rijksbreed en zullen onze dienstverlening blijven stroomlijnen en de bedrijfsvoering optimaliseren, met onze i-visie en uitgangspunten als leidraad.

Dank aan alle 3W collega’s die hebben bijgedragen aan het succes van het afgelopen jaar en die zich blijven inzetten voor onze organisatie. Samen maken we het verschil!

Met vriendelijke groet,

Paul Heemskerk

Directeur 3W

Paul Heemskerk 1-1569