Infographic

Dit artikel hoort bij: 3W Jaarverslag 01

Het jaar in cijfers

jpg Infographic_jaarverslag 3W 2022_DEF jpg 1920px

Uitleg van de nummers in de afbeelding

Toelichting Algemeen

Totale uitgaven 3W: ca 195 miljoen (incl. lokale salarissen). Na de twee lokale salarissen zijn de 2 grootste posten: vergoedingen buitenland en de overige kosten lokaal personeel. ----- In 2022 kreeg het team HR-administratie in totaal zo´n 14.214 aanvragen binnen waarvan er ongeveer 5.500 aanvragen automatisch door Robotics zijn verwerkt. -----De Customer Services werden in 2022 het BZelf-team en handelden 4.604 telefoontjes (naar het 4000 nummer) af. ---- Steeds meer BZ collega’s zoeken in BZelf, gemiddeld waren er 1.300 zoekopdrachten per week. – Het aan unieke webpagina’s dat werd bezocht steeg met 60% t.o.v. 2021 (442.482).

Terug naar boven

Toelichting Uitzending

Het aantal uitgezonden civiele experts ligt in 2022 met 77 iets hoger dan in 2021. Dit heeft te maken met de oorlog in de Oekraïne, hier ging een team civiel experts naartoe in de functie van International Crimes Investigation Analysts. ----- Er waren 380 uitzendingen naar de Cariben, waarvan 240 VUBZK, 73 VBRA, 17 KU. --- Er werden 411 voorbereidingsgesprekken gevoerd, waarvan 88 met attachés, 94 voor uitzending naar Caribisch gebied, 11 detachering buitenland, 206 i.v.m. plaatsing buitenland (waarvan 190 BZ’ers en 16 van andere departementen) en 12 oriëntatiegesprekken. ---- 3W behandelde 37 hardheidsclausules, waarvan 28 ACRU en 9 LSR, en handelde 17 bezwaarzaken af.

Toelichting Travelpoint

In 2022 verdrievoudigde het aantal reizen ten opzichte van 2021, maar ligt nog altijd 20% lager dan het pre-coronajaar 2019. ----- Er werd veel met de trein gereisd, er waren 29.916 ticketcounts, hiervan waren 7.555 voor BZ’ers (4 treintickets zijn 4 counts). ---- Bij het Consulair Dienstencentrum (CDC) kwamen ruim 6000 bezoekers meer dan in 2021 aan de balie. Op 31 december 2022 waren er 9.682 diplomatieke en 1.455 dienstpaspoorten in omloop. ----- Op het gebied van visumbemiddeling is er een toename van bijna 30%, de afgifte van paspoorten nam met 20% af. Er werden minder documenten gelegaliseerd, doordat steeds meer landen gebruik maken van het apostille verdrag en andere internationale afspraken. ----- Het Flight Coordinataion Office (FCO) kreeg na de COVID pandemie en de Kabul evacuatie in 2021 een nieuwe uitdaging; de Russische invasie op Oekraïne.

Toelichting Op de post

De diplomatieke koeriersdienst (DK) kreeg te maken met tijdelijke verruiming van de richtlijnen voor privépost voor de collega’s op de posten in China i.v.m. lokaal lastige situatie (lockdown) als gevolg van COVID. --- In 2022 waren er 2266 lokale medewerkers, hiervan werden 2003 in de salarisbetalingen verwerkt. Het verschil tussen deze twee totalen ligt naast de kernstaf (115) ook aan het feit dat de salarisadministratie van sommige posten nog niet is overgenomen door 3W/PB/LM. ----- De oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande wereldwijd oplopende inflatie, is de oorzaak dat dit jaar de loononderzoeken pas eind 2022 werden afgerond. Dit resulteerde ten opzichte van 2021 in 82% vaker negatief advies en 78% vaker een tweede loononderzoek.