Foto De Nederlandse ambassade in Addis Ababa

De ambassade in Addis Ababa telt zo’n 50 medewerkers, waarvan 17 uitgezonden. Na eerdere afschaling vanwege de coronacrisis, kreeg deze post opnieuw te maken met een onverwachte  tijdelijke afschaling. Dit keer vanwege de veiligheidssituatie in Ethiopië; de conflicten in het noorden werden steeds heviger en rebellen van het Volksbevrijdingsleger van Tigray kwamen steeds dichter bij de hoofdstad Addis Abeba. In november 2021 werd de post daarom weer afgeschaald vanwege de grote veiligheidsrisico’s. Ambassademedewerkers Laurenske van den Heuvel-Gerestein en Peter Richtering Blenken vertellen welke impact de evacuatie had op hun gezin en hoe 3W hierbij ondersteunde.

Laurenske van den Heuvel en Peter Richtering, ambassade Addis
Laurenske van den Heuvel-Gerestein en Peter Richtering Blenken bij de ambassade in Addis Ababa.
Laurenske van den Heuvel, afscheid
Afscheid nemen van de kinderen.
Laurenske van den Heuvel, school NL
De kinderen konden direct naar school in Nederland.

Twee afschalingen tijdens eerste plaatsing

Voor Laurenske, beleidsmedewerker voor Economie, Handel en Investeringen, was de eerste plaatsing bij BZ direct een buitenland plaatsing. “De uitzending liep al snel anders dan verwacht”, vertelt ze. “In oktober 2019 vertrok ik voor 5 jaar met mijn man en 3 kindjes naar Ethiopië. Een land waar al jaren instabiliteit en onrust heerst. Spannend, maar we keken uit naar dit avontuur. Begin 2020 werden vanwege corona wereldwijd posten afgeschaald en keerde ons gezin alweer terug naar Nederland. Vanwege toenemende onrust in de zomer van 2020 is in overleg besloten dat de partners met kinderen in Nederland bleven. Vanaf die zomer heb ik, en de andere collega’s met kinderen in NL, een jaar lang heen en weer gependeld.”

Na een onrustig jaar keerde het gezin in de zomer van 2021 gezamenlijk terug naar Ethiopië. De onrust keerde helaas snel terug: gedurende het jaar werden de conflicten in het noorden heviger.. In november 2021 werd het aantal uitgezonden medewerkers in Addis opnieuw teruggebracht. Laurenske: “Wederom moesten we last minute en voor onbepaalde tijd vertrekken en stonden we weer voor de opgave om tijdelijke huisvesting en onderwijs in Nederland vinden. Deze tweede keer was alles wel makkelijker; we wisten goed wat er zoal kwam kijken bij een evacuatie en hadden direct goed contact met 3W, waardoor de vergoedingen betreffende huisvesting en onderwijs snel was geregeld. Een paar maanden later werd de post weer opgeschaald, na een kort maar hevig conflict. Wij bleven wat langer in Nederland in verband met onderwijs voor de kinderen. Dat hebben we goed afgestemd met 3W. We merkten goed dat 3W al veel ervaring had opgedaan tijdens de eerste (wereldwijde) afschaling door corona; alles verliep heel gestroomlijnd!”

“Ook dit jaar moesten we last minute en voor onbepaalde tijd vertrekken. Door de eerdere ervaring met afschaling waren huisvesting en onderwijs snel geregeld."

Peter Richtering, Addis, dag na afschaling
Peter in Nederland, een dag na de afschaling.

Goede ondersteuning en inlevingsvermogen vanuit BZ en 3W

Ook collega Peter Richtering Blenken moest met zijn gezin halsoverkop terug naar Nederland. Hij werkt als Controller op de ambassade, waar hij 5 jaar geleden samen met zijn vrouw werd geplaatst. Voor hem is dit de 6e buitenlandplaatsing, maar nooit eerder werd hij afgeschaald, laat staan twee keer in korte tijd. Peter: “Tijdens de crisis sloot de school van onze 3 tienerkinderen en reisden ook alle docenten af naar hun eigen land. Afstandsonderwijs is lastig als docenten en leerlingen verspreid zitten over de hele wereld. Gelukkig konden onze kinderen in Nederland direct weer naar een internationale school. 3W heeft dit verder helpen vorm te geven. Eind januari ben ik met mijn oudste zoon weer teruggekeerd naar Addis. Mijn dochters waren inmiddels weer zo geaard in Nederland dat we hebben besloten dat zij en mijn vrouw daar blijven.”

Een evacuatie is een behoorlijke aanslag op het gezin, en ook op het onderwijs van de kinderen. “Goede ondersteuning en inlevingsvermogen voor specifieke situaties zoals die van ons is dan erg belangrijk.” Beiden zijn erg positief over de ondersteuning die ze vanuit de organisatie – zowel BZ als 3W- kregen. Peter geeft aan dat ook het contact met en de afstemming tussen 3W, bedrijfsmaatschappelijk werk, en de bedrijfsarts erg prettig was. De ambassadeur gaf verder regelmatig updates over de veiligheid en politieke impact van de situatie in Ethiopië en het team in Nederland gaf updates over de voortgang van het reguliere werk. “We hebben veel te maken met SSO’s en zien dat overal processen gestandaardiseerd worden,” aldus Peter. “3W liep en loopt voorop met de ontwikkeling van SSP, waardoor standaardzaken snel afgehandeld kunnen worden. Zolang er ook begrip is voor specifieke casussen werkt dat goed. Ik waardeer het begrip en de ondersteuning die we van 3W kregen enorm!”

Laurenske van den Heuvel, Addis compound schildpadden
Weerzien met de schildpadden op de compound in Addis Ababa

Samenwerken in een conflictgebied

Door de aanhoudende strijd in en rondom Tigray blijft de situatie in het noorden van Ethiopië erg onveilig en instabiel. Dit heeft uiteraard impact op je gezins- en werkleven, horen we van Laurenske: “Ons leven gaat door, maar je beseft wel dat er vrij dichtbij zomaar weer onrust kan ontstaan”. Peter vertelt dat er vanuit zowel bedrijfsmaatschappelijk werk als leiding Post  ondersteuning was voor de lokale collega’s.. “We leven hier in een conflictgebied waarbij tijdens een afschaling het reguliere werk in Nederland wordt voortgezet.Dat vraagt wel een andere manier van samenwerken. Je moet goed op elkaar kunnen vertrouwen – en op het lokale internet/serversysteem, dat ons nogal eens in de steek laat. Het is fijn om te weten dat zowel wij als 3W goed ingespeeld zijn op een mogelijke crisissituatie. Als randzaken goed geregeld zijn en je kunt vertrouwen op begrip voor de situatie dan kun je al je aandacht richten op het welzijn en de veiligheid van je gezin en collega’s. Dat is een hele geruststelling!”

Ambasasde addis trap
De Nederlandse ambassade in Addis Ababa
addis zijgevel