Infographic

Dit artikel hoort bij: 3W Jaarverslag 01

Het jaar in cijfers

Hotspot plaatsen Hotspot aanpassen Genereer code Licht kader Numeriek ?Opnieuw beginnen #
Infographic 3W jaarverslag 2021 w

Totale uitgaven 3W: ca. € 192 miljoen (incl. lokale salarissen). Na de lokale salarissen zijn de 2 grootste posten: vergoedingen buitenland en de overige kosten lokaal personeel. ----- HR administratie heeft in totaal ca. 8600 SSP’s verwerkt, waarvan • 4900 Ziek- en herstelmeldingen • 600 Invoer nieuwe medewerker • 850 Vertrekmeldingen • 250 Ontslagmeldingen • 400 Opdrachten afgehandeld namens de AIB • 700 UWV zaken afgehandeld • 500 P-controles verwerkt

In 2021 werden weer meer medewerkers uitgezonden dan voorgaande jaren. ----- UM posten ontving in 2021 1.149 declaraties gerelateerd aan het coronavirus. ----- In 2021 waren er 380 voorlichtingsgesprekken: 30 oriëntatiegesprekken en 250 voorbereidingsgesprekken, waarvan ongeveer 160 voor BZ, 100 voor attachés en 90 voor Caribisch ----- Er waren meer bezwaarzaken dan eerdere jaren, door de afhandeling van de servicekosten. Een groot deel van de bezwaarzaken/geschillen is afkomstig van attachés

De loononderzoeken die cluster Lokale Medewerkers jaarlijks uitvoert voor het bepalen van de salarisschalen werden ook in 2021 tijdig afgerond. ----- In 2021 bereikte het aantal zendingen van de Diplomatieke Koeriersdienst vrijwel weer het normale niveau van pre-corona. Het aantal diplomatic courier zendingen naar de posten was wat hoger dan normaal doordat we 73 posten hebben voorzien van coronavaccins.

In 2021 nam het reisvolume fors af (75%) ten opzichte van het pre-corona jaar 2019, toen het reisvolume zo’n 40.000 dossiers bedroeg. In 2020 en 2021 daalde dit naar respectievelijk 12.600 en 9.300 dossiers. Het totaal aan reisuitgaven in 2021 bedroeg €11,57 miljoen; dit ligt fors lager ten opzichte van 2019. ----- Bij het Consulair Dienstencentrum (CDC) kwamen in 2021 circa 23.000 bezoekers aan de balie, dit was meer dan in 2020 (18.000) maar ligt nog steeds ver onder het aantal baliebezoekers pre-corona in 2019 (ca 36.000). De CDC medewerkers hebben 3.187 diplomatieke- en dienstpaspoorten verstrekt, ca. 1.000 meer dan vorig jaar. Daarnaast hebben er ook 1.000 meer visumbemiddelingen plaatsgevonden (2.819 in 2021 en 1.853 in 2020).