Toegankelijkheid

3W wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Toegankelijkheidslabel

Het toegankelijkheidslabel van 3W jaarverslag. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijkheidsrichtlijnen

De toegankelijkheid van deze website is onderzocht.

Nalevingsstatus: voldoet volledig

Uit de ingevoerde gegevens blijkt dat Ministerie van Buitenlandse Zaken - 3W claimt dat de website volledig voldoet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549.

Het toegankelijkheidsonderzoek naar https://magazines.sso3w.nl/3w-jaarverslag is afgerond op 24 november 2020. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Een terugkoppeling van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan staan in de managementsamenvatting.

Meer informatie: WCAG 2 Rapport magazines  In dit onderzoek is alleen naar de content van de website gekeken en zodoende zijn ook alleen de gerelateerde succescriteria onderzocht. Van de 50 succescriteria zijn alle 50 als voldoende beoordeeld.

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de online maganzines.

Naar de 3W Jaarverslag